อยากเรียน ต้องทำอย่างไร

โรงเรียนพัฒนาวิทยา เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล ไปจนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผู้ปกครอง นักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อที่นี่ สามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครได้ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

กระบวนการรับสมัครจะมีตั้งแต่การยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และสอบคัดเลือกเพื่อจัดชั้นเรียน ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัวประมาณเดือน เมษายน ของทุกปี

กรณีย้ายเข้า

กรณีนักเรียนมีความประสงค์ที่จะย้ายเข้ามาเรียน ในเบื้องต้นนักเรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • ผู้เรียนต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.0
  • โครงสร้างรายวิชา ………