ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน

การแต่งกายของนักเรียน

เครื่องแบบนักเรียนชาย ทุกระดับชั้น

 1. เสื้อ ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ตแขนสั้น
 2. ปักชื่อโรงเรียนใช้อักษรย่อ พ.ว. ปักที่อกเสื้อด้านขวามือด้วยด้ายหรือไหม  สีแดง
 3. บรรทัดที่ 2 ชื่อ สกุล
 4. บรรทัดที่ 3 เลขประจำตัวนักเรียน
 5. กางเกง  ขายาวสีดำ
 6. รองเท้า ผ้าใบสีดำไม่มีลายแบบหุ้มส้นปลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
 7. ถุงเท้า สีดำ

เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับชั้นอิบตีดาอีย์

 1. เสื้อแขนยาวสีขาว
 2. ผ้าคลุมสีขาว
  ด้านขวามือบรรทัดที่ 1 ปักชื่อโรงเรียนใช้อักษรย่อ พ.ว. ด้วยด้ายหรือไหม  สีแดง บรรทัดที่ 2 ชื่อ สกุล  บรรทัดที่ 3 เลขประจำตัวนักเรียน
 3. กระโปรงขายาวสีกรมท่า
 4. รองเท้า ผ้าใบสีขาวไม่มีลายแบบหุ้มส้นปลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
 5. ถุงเท้า สีขาว

เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับชั้นมุตะวัซซิเฏาะฮ

 1. เสื้อแขนยาวสีขาว
 2. ผ้าคลุมสีกรมท่า
  ด้านขวามือบรรทัดที่ 1 ปักชื่อโรงเรียนใช้อักษรย่อ พ.ว. ด้วยด้ายหรือไหม  สีแดง บรรทัดที่ 2 ชื่อ สกุล  บรรทัดที่ 3 เลขประจำตัวนักเรียน
 3. กระโปรงขายาวสีกรมท่า
 4. รองเท้า ผ้าใบสีขาวไม่มีลายแบบหุ้มส้นปลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
 5. ถุงเท้า สีขาว

เครื่องแบบนักเรียนหญิง ระดับชั้นซานาวีย์

 1. เสื้อแขนยาวสีกรมท่า
 2. ผ้าคลุมสีกรมท่า
  ด้านขวามือบรรทัดที่ 1 ปักชื่อโรงเรียนใช้อักษรย่อ พ.ว. ด้วยด้ายหรือไหม  สีแดง บรรทัดที่ 2 ชื่อ สกุล  บรรทัดที่ 3 เลขประจำตัวนักเรียน
 3. รองเท้าสีดำไม่มีลายแบบหุ้มส้นปลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
 4. ถุงเท้า สีดำ