แนะนำโรงเรียน

ชมบรรยากาศสวย ๆ รอบรั้วโรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนสอนศาสนาควบคู่สามัญ ใจกลางเมืองยะลา โรงเรียนที่รายล้อมไปด้วยสถานที่ราชการ โรงเรียนและชุมชนที่สงบสุข