ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ฮาลาล


ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ฮาลาล

 

        เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2561 ได้ส่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยา จำนวน 9 คน (3ทีม) พร้อมอาจารย์อัญมณี  ดีสะเอะ อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ฮาลาล ในงาน  “รวมพลนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลจูเนียร์” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโลโลยีฮาลาลระดับภาคใต้  Halal scientist Competition 2018  โดยได้ส่งผลงานการแข่งขัน3ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ปละประเภทมิลติมีเดีย จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดยะลา  2ใน 3 ทีม ซึ่งได้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศต่อในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You may also like...