รด.จิตอาสา ร่วมใจทำความดีต้อนรับเดือนแห่งประเสริฐ (เดือนรอมฎอน)


รด.จิตอาสา ร่วมใจทำความดีต้อนรับเดือนแห่งประเสริฐ (เดือนรอมฎอน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา14.30 น. ทางนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่2-3 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ มัสยิดโรงเรียนพัฒนาวิทยา เพื่อทำความสะอาดในการต้อนรับเดือนรอมฎอนเดือนแห่งความประเสริฐ โดยนักศึกษาวิชาทหารได้ทำอย่างตั้งใจ  ด้วยจิตอาสาที่เข้มแข็ง และนอกจากนี้ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนละไม้คนละมือ เพื่อให้บริเวณมัสยิดเกิดความสะอาดและเรียบร้อย

You may also like...