โครงการAhlan Ramadan (ต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน)

   โครงการAhlan Ramadan (ต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน)

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ทางฝ่ายอีบาดะห์ องค์การบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561ได้จะจัดทำโครงการAhlan Ramadan (ต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน) เวลาประมาณ ๒๐.๑๕ นาที ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา  จังหวัด ยะลา เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเดือนรอมฏอน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการการเข้าสู่เดือนรอมาฎอน และเพิ่มความรู้ทางด้านสุขภาพในการถือศีลอด เพื่อเป็นสร้างความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชน เพื่อที่จะนำไปใช้ในเดือนรอมฎอนและใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเดือนรอมฏอน  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการการเข้าสู่เดือนรอมฎอน และเพิ่มความรู้ทางด้านสุขภาพในการถือศีลอด มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ350 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยายะลา ศิษย์เก่า นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยภายในกิจกรรมมีวิทยากรบรรยายโดยอาจารย์ผศ.อับดุลลาตีฟ การี   รองคณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และนายแพทย์อนันตชัย ไทยประทาน

You may also like...