นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพัฒนาวิทยา หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.46 ให้การต้อนรับ พันตรีอิบรอฮีม โมฮัมหมัดอีซา ประธานกลุ่ม KRS

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 1000-1200 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพัฒนาวิทยา หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.46 ให้การต้อนรับ พันตรีอิบรอฮีม โมฮัมหมัดอีซา ประธานกลุ่ม KRS (KADET REMAJA SEKOLAH Musleh) ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลกิจกรรมลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหาร ภายใต้องค์กร อิกรอม มาเลเซีย นำคณะผู้บริหารองกรค์กร เยี่ยมเยียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร)

You may also like...