ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขององค์การศาสนาอิสลาม Muhammadiyah

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ได้รับความร่วมมือจากองค์กรอิสลาม Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มอบทุนการศึกษา (เฉพาะค่าเล่าเรียน) ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปศึกษาต่อในคณะสาขาวิชาต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยขององค์การ Muhammadiyah จำนวน 18 แห่ง จำนวน 363 ทุน

นักเรียนคนใดที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียด เงื่อนไขและขั้นตอนการรับสมัครได้จากเอกสารด้านล่างนี้

25610424_161344_0717

25610424_161344_8363

You may also like...