เข้าศึกษาต่อ Al-Azhar University (جامعة الأزهر الشريف) ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

You may also like...