ประธานสภารัฐกลันตันเยี่ยมเยี่ยนผู้บริหารและโรงเรียน

Speaker DUN kelantan,Dato Abdullah b. Yakob MP Kuala Krai dan MP bacok melawat sekolah phatnawittaya Yala pada Khamis 27/12/2018

You may also like...