สานฝันกีฬา อบน.คัพ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 อุสตาซมาหะมะซอรี แวมูนะ เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนในการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬา “สานฝันกีฬา อบน.คัพ” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยในปีนี้พิธีเปิดการแข่งขันเป็นการแข่งขันฟุตซอลคู่พิเศษระหว่างบุคลากรกับองค์การบริหารกิจการนักเรียน

ซึ่งฟุตบอล อบน. คับเป็นรายการที่จัดขึ้นทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ติดต่อกันหลายปีมาแล้ว เป็นการแข่งขันที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนในแต่ละห้อง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

You may also like...