กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2561 รองผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และทีมงานจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ในการ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน รุ่นที่ 8/2561…
#อบรมการป้องกันภัยและวินัยจราจรในโรงเรียน

You may also like...