ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกจัดชั้นเรียน นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้ทำการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ โรงเรียนพัฒนาวิทยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละระดับชั้น และโปรแกรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โปรแกรม Change (คณิต วิทย์มุ่งสู่โอลิมปิค)
โปรแกรม GP (ทั่วไป)
โปรแกรม TIAP (ตาฟิส-อูลามะอ์)
– โปรแกรม LAP (ศิลป์-ภาษา)
– โปรแกรม SLP (กีฬา-ผู้นำ)

– โปรแกรม VILP (กลุ่มพิเศษ)

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โปรแกรม Change (คณิต วิทย์มุ่งสู่โอลิมปิค)
โปรแกรม TIAP (ตาฟิส-อูลามะอ์)
โปรแกรม DVP&MTM PIM (ทวิอาชีวะอัฉริยะธุรกิจ)
โปรแกรม LAP (ศิลป์-ภาษา)
โปรแกรม SLP (กีฬา-ผู้นำ
โปรแกรม SMP (วิทย์ คณิต ทั่วไป)

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ปากกา ดินสอหรืออื่น ๆ ที่จำเป็นก่อนเข้าห้องสอบ รวมถึงการตรวจสอบรายชื่อหน้าห้องสอบก่อนเข้าสอบ

วันที่สอบ : วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น.
สถานที่สอบ : อาคาร 5 โรงเรียนพัฒนาวิทยา
การแต่งกาย : ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่กำลังศึกษาและสุภาพเรียบร้อย

** หมายเหตุ หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อตามที่ประกาศ ให้นักเรียนติดต่อกลับที่ 086-4905787 หรือ Line ID : aduldae

You may also like...