ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าเรียน 2563 รอบที่ 2

ตามที่โรงเรียนพัฒนาวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 – 12 มีนาคม 2563

ในการนี้โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโดยเรียงลำดับตามรหัสผู้เข้าสอบตามเอกสารที่แนบมานี้

แสดงรายชื่อผู้เข้าสอบ

You may also like...