ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน 2563 รอบที่ 2 และการยืนยันสิทธิ์

ตามที่โรงเรียนพัฒนาวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 – 12 มีนาคม 2563

ในการนี้โรงเรียนจึงขอ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนและขั้นตอนการยืนยันศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเรียงลำดับตามรหัสผู้เข้าสอบและโปรแกรมการเรียน ตามเอกสารที่แนบมานี้

รายชื่อผู้สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อผู้สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

You may also like...