ประกาศรายชื่อนักเรียน 1/2563 และรูปแบบการมาเรียน

ประกาศโรงเรียนพัฒนาวิทยา เรื่องการมาเรียนของนักเรียนในแต่ละวัน ตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้กำหนดรูปแบบการมาเรียนของนักเรียนดังต่อไปนี้

ชั้นเรียนที่มาเรียนตามปกติ
ม.1/1, ม.1/2, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/9 [รายชื่อ]
ม.2/7, ม.2/8 [รายชื่อ]
ม.3/1, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 [รายชื่อ]
ม.4/2, ม.4/4, ม.4/10 [รายชื่อ]
ม.5/2, ม.5/3, ม.5/4, ม.5/8 [รายชื่อ]
ม.6/5, ม.6/7 [รายชื่อ]

ชั้นเรียนที่มาเรียนแบบสลับวัน
ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/8 [รายชื่อ]
ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 [รายชื่อ]
ม.3/2, ม.3/3 [รายชื่อ]
ม.4/1, ม.4/3, ม.4/5, ม.4/6 , ม.4/7 , ม.4/8 , ม.4/9 [รายชื่อ]
ม.5/1, ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7, ม.5/9 [รายชื่อ]
ม.6/1, ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/6 [รายชื่อ]

หมายเหตุ กลุ่มนักเรียน A และ B จะมีการมาเรียนแบบสลับสัปดาห์ กล่าวคือ
สัปดาห์ที่ 1 กลุ่ม A เริ่มเรียน วันเสาร์ วันจันทร์ วันพุธ
สัปดาห์ที่ 1 กลุ่ม B เริ่มเรียน วันอาทิตย์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี

สัปดาห์ที่ 2 กลุ่ม A เริ่มเรียน วันอาทิตย์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี
สัปดาห์ที่ 2 กลุ่ม B เริ่มเรียน วันเสาร์ วันจันทร์ วันพุธ

กลุ่ม C มาเรียนตามปกติ

โดยจะทำการเรียนแบบสลับสัปดาห์เช่นนี้ไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง


You may also like...