ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกจัดชั้นเรียน นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

ตามที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้ทำการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ โรงเรียนพัฒนาวิทยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละระดับชั้น และโปรแกรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้เข้าสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รายชื่อผู้เข้าสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

You may also like...