ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกจัดชั้นเรียน นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

ตามที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้ทำการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ โรงเรียนพัฒนาวิทยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละระดับชั้น และโปรแกรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้เข้าสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อผู้เข้าสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

You may also like...