ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ รอบ 2/2564

ตามที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้ทำการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2564 และดำเนินการสอบในวันที่ 07 มีนาคม 2564 ในการนี้ โรงเรียนพัฒนาวิทยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจัดชั้นเรียนในแต่ละระดับชั้น และโปรแกรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

นักเรียนทีผ่านการสอบคัดเลือกให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมายืนยันสิทธ์ด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง

หลักฐานการรายงานตัว

ปพ.1 นำมาส่งเมื่อได้รับฉบับจริง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

You may also like...